Επισκευή και αντικατάσταση ελαστικών ATV

Επισκευή και αντικατάσταση ελαστικών ATV

  • Επισκευή ελαστικών ATV μόνο & Μόνο ατύχημα ATV (κόστος εργασίας 8.00 ανά βύσμα) ea.
  • Επισκευή ελαστικών Atv Plug μόνο & αφαιρέστε από Atv (κόστος εργασίας 12.00) ea.
  • Atv Τοποθέτηση και αντικατάσταση ελαστικών 6 "-14" off Atv (κόστος εργασίας 10.00) ea.
  • Atv Ανάρτηση και αντικατάσταση ελαστικών 6 "-14" σε Atv (κόστος εργασίας 15.00) ea.

Όλες οι αντικαταστάσεις ελαστικών έχουν 2.00 ανά τέλη διάθεσης ελαστικών ή μπορείτε να πάρετε μαζί σας τα παλιά σας ελαστικά.

Μεταφράζω "