Επισκευή & Αντικατάσταση Ελαστικών

Επισκευή & Αντικατάσταση Ελαστικών

  • Atv Tire Repair Plug only & Tire off Atv (Κόστος εργασίας 8.00 ανά βύσμα) ea.
  • Μόνο βύσμα επισκευής ελαστικών Atv & αφαίρεση από την Atv (κόστος εργασίας 12.00) ea.
  • Atv Εγκατάσταση ελαστικών και αντικατάσταση 6 ″ -14 ″ έκπτωση Atv (Κόστος εργασίας 10.00) ea.
  • Atv Εγκατάσταση ελαστικών και αντικατάσταση 6 ″ -14 ″ στο Atv (κόστος εργασίας 15.00) ea.
  • Ελαστικό Grooving κυμαίνεται από 10.00 έως 20.00 ανά ελαστικό
  • Διατίθεται εγκατάσταση μπλοκ ή μπάλας από 40.00 έως 45.00 ανά ελαστικό (μόνο τροχοί BeadLock)
  • Επισκευές ελαστικών αυτοκινήτων 20.00
  • Ζυγοστάθμιση ελαστικών αυτοκινήτου 20.00 (Δωρεάν εάν τα ελαστικά αγοράστηκαν από εμάς)

Όλες οι αντικαταστάσεις ελαστικών έχουν 2.00 ανά τέλη διάθεσης ελαστικών ή μπορείτε να πάρετε μαζί σας τα παλιά σας ελαστικά.

Μεταφράζω "