Βιβλίο για την εμφάνιση του Denim 2019

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΤΟΙΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Αγοράστε αυτό το βλέμμα
Αγοράστε αυτό το βλέμμα
Αγοράστε αυτό το βλέμμα
Αγοράστε αυτό το βλέμμα
Αγοράστε αυτό το βλέμμα
Αγοράστε αυτό το βλέμμα
Αγοράστε αυτό το βλέμμα

Μεταφράζω "