Αντικατάσταση ακροδεκτών

Αντικατάσταση ακίδων και θηλών

  • Αντικατάσταση ακτίνων (μόνο τροχός) χωρίς αποσυναρμολόγηση ελαστικών 1-3 ακτίνες και θηλές και αληθές (Κόστος εργασίας 95.00)
  • Αντικατάσταση ακροφυσίων (τροχός και ελαστικό) αποσυναρμολογήστε το ελαστικό, αντικαταστήστε 1-3 ακτίνες, αληθινό και επανατοποθετήστε το ελαστικό (κόστος εργασίας 125.00)
  • Αντικατάσταση ακίδων (σε ποδήλατο) αφαιρέστε από το ποδήλατο, αφαιρέστε το ελαστικό και αντικαταστήστε 1-3 ακτίνες και θηλές, επανατοποθετήστε το ελαστικό και εγκαταστήστε το πίσω στο ποδήλατο. (Κόστος εργασίας 145.00)
  • Περισσότερες από τρεις ακτίνες επιπλέον κόστος είναι 1.25 ανά ακουστικό κόστος εργασίας
Μεταφράζω "